Մասնակիցներ՝ Երկարացված օրվա տարատարիք խումբ

Նպատակը՝ սովորողների մոտ կենդանիների հետ շփվելու կարողությունների զարգացում, վախերի հաղթահարում, շրջական միջավայրի պահպանման ու բարելավման աշխատանքների կատարում և հմտությունների զարգացում, տարբեր տեսակի կենդանիների խնամքին ծանոթացում, բուսաբանական-գյուղատնտեսական որոշակի գիտելիքների ձեռքբերում:

Реклама