Մասնակիցներ` Երկարացված օրվա տարատարիք ճամբարականներ

Նպատակը.

Ֆիզիկական դաստիարակությունը երկարացված օրվա ճամբարում, ազգայի խաղերի ուսուցանում, նորի ստեղծում:

Խնդիրները.

  • Երկարացված օրվա ճամբարում համագործակցել մարզական ակումբների հետ` լող, հեծանիվ, կենդանիների խնամք Ագարակում
  • Ակտիվ ազգային-բակային խաղերը որպես երկարացված օրվա բաղադրիչ
  • Նոր խաղերի ստեղծում և տարածում
Реклама